BAHASA JAWA

Aksara Jawa

aksara jawa

ARANE WIT-WITANARANE WIJIARANE WOHARANE PENTHILARANE GODHONGARAN KEMBANG
WIT KRAMBIL : GLUGUWIJI KECIPIR : BOTORWOH KANTHIL : GANDHEKMANGGIS : BLIBARWIDORO PUTIH : TRAWASJATI : JANGGLENG
WIT KAPUK : RANDHUWIJI NONGKO : BETONWOH AREN : KOLANG KALINGASEM : CEMPALUKTELO : JLEGORJENGKOL : KECUWIS
WIT GEDHANG : DEBOGWIJI ASEM : KLUNGSUWOH JATI : JANGGLENGMLINJO : KROTOSIWALAN : LONTARKANTHIL : GADHING
WIT SIWALAN : BOGORWIJI KECIPIR : BOTORWOH DHADAP : CELUNGSEMONGKO : PLONCOPRING : ELAR MANYUROKORO : KEPEK
WIT JAGUNG : TEBONWIJI KAPAS : WUKUWOH SO : MLINJOJAMBE : BLEBERMLINJO : SOKRAMBIL : MANGGAR
WIT PARI : DAMENWIJI KRAMBIL : KENTHOSWOH TURI : KLENTHENGRANDHU : KARUKKACANG JEBRIL/BROL: RENDENGKELOR : LIMARAN
WIT KOLANG KALING : ARENWIJI RANDHU : KLENTENGWOH SAMBI : KECACILKACANG : BESENGUTLEMPUYANG : LIRIHDUREN : DLONGOP
WIT JAMBE : PUCANGWIJI KATES : TREMPOSWOH GEBANG : KRANDINGPELEM : PENCITKRAMBIL : JANURGEDHANG : JANTUNG/ONTONG
WIT PRING : BUNG,BUNGKARANWIJI KLUWIH : BETHEMTIMUN : SERITGEDHANG GARING : KLARASJAGUNG : SINUWUN
WIJI SAWO : KECIKJAGUNG : JANTENGEBANG : KAJANGJAMBU : KARUK
WIJI DUREN : PONGGENONGKO : GONI,BABALJAMBE : PROCOTJARAK : JUWIS
WIJI JAMBE : JEBUKJAMBU : KARUKPARI : DAMENKACANG : BUNDHEL/BESENGHUT
WIJI KLUWAK : PUCUKKRAMBIL : BLULUKLOMBOK : SABRANGKAPAS : KADI
WIJI SEMONGKO : KWACIKACANG LANJARAN : LEMBAYUNGKENCUR : SADHET
JARAK KEBO : LOMAH LAMEHPOHONG : INGKLIK
COCOR BEBEK : TIBO URIPPRING : KROSAK
NDADHAP : TOWORANDHU : KARUK
AREN : DLIRINGMLINJO : UCENG
ASEM : SINOMSALAK : KETETER
KRAMBIL : BLARAKWIDHORO PUTIH : REJOSO
KELOR : LIMARANTIMUN : MONTRO
KECIPIR : CETITHILTEBU : GLEGES
KATES : GAMPLENGTALES : PANCAL
RANDHU : BOLODEWOSURUH : DRENGES
TALES : LUMBUCUBUNG : TORONG
TURI : PETHUKAREN : DANGU
JATI : JOMPONGCENGKEH : POLONG
JARAK : BLEDHEKBLIMBING : MOYO
DHADAP : KECELUNG
GARUT : GREMENG
KOPI : BLANGGRENG
LAMTORO :JEDHIDHING
LOMBOK : MENIK
NONGKO : BABAL
NIPAH : DONGONG
PANDHAN : PUNDHAK
PACE : SERWENTEH
PETE : PENDUL
KIMPUL : PANCAL
KLUWIH : ONTEL
JAMBE :MAYANG
GEMBILI : SENENG

Kaweruh Boso Jowo

Arane Wit-Witan
Wit Krambil : Glugu
Wit Kapuk : Randhu
Wit Gedhang : Debog
Wit Siwalan : Bogor
Wit Jagung : Tebon
Wit Pari : Damen
Wit Kolang Kaling : Aren
Wit Jambe : Pucang
Wit Pring : Bung,Bungkaran

Arane Wiji

Wiji Kecipir : Botor
Wiji Nongko : Beton
Wiji Asem : Klungsu
Wiji Kecipir : Botor
Wiji Kapas : Wuku
Wiji Krambil : Kenthos
Wiji Randhu : Klenteng
Wiji Kates : Trempos
Wiji Kluwih : Bethem
Wiji Sawo : Kecik
Wiji Duren : Pongge
Wiji Jambe : Jebuk
Wiji Kluwak : Pucuk
Wiji Semongko : Kwaci

Arane Woh

Woh Kanthil : Gandhek
Woh Aren : Kolang Kaling
Woh Jati : Janggleng
Woh Dhadap : Celung
Woh So : Mlinjo
Woh Turi : Klentheng
Woh Sambi : Kecacil
Woh Gebang : Kranding

Arane Penthil

Mangis : Blibar
Asem : Cempaluk
Mlinjo : Kroto
Semongko : Plonco
Jambe : Bleber
Randhu : Karuk
Kacang : Besengut
Pelem : Pencit
Timun : Serit
Jagung : Janten
Nongko : Goni,Babal
Jambu : Karuk
Krambil : Bluluk

Arane Godhong

Widoro Putih : Trawas
Telo : Jlegor
Siwalan : Lontar
Pring : Elar Manyuro
Mlinjo : So
Kacang Jebril/Brol: Rendeng
Lempuyang : Lirih
Krambil : Janur
Gedhang Garing : Klaras
Gebang : Kajang
Jambe : Procot
Pari : Damen
Lombok : Sabrang
Kacang Lanjaran : Lembayung
Jarak Kebo : Lomah Lameh
Cocor Bebek : Tibo Urip
Ndadhap : Towo
Aren : Dliring
Asem : Sinom
Krambil : Blarak
Kelor : Limaran
Kecipir : Cetithil
Kates : Gampleng
Randhu : Bolodewo
Tales : Lumbu
Turi : Pethuk
Jati : Jompong
Jarak : Bledhek

Aran Kembang

Jati : Janggleng
Jengkol : Kecuwis
Kanthil : Gadhing
Koro : Kepek
Krambil : Manggar
Kelor : Limaran
Duren : Dlongop
Gedhang : Jantung/Ontong
Jagung : Sinuwun
Jambu : Karuk
Jarak : Juwis
Kacang : Bundhel/Besenghut
Kapas : Kadi
Kencur : Sadhet
Pohong : Ingklik
Pring : Krosak
Randhu : Karuk
Mlinjo : Uceng
Salak : Keteter
Widhoro Putih : Rejoso
Timun : Montro
Tebu : Gleges
Tales : Pancal
Suruh : Drenges
Cubung : Torong
Aren : Dangu
Cengkeh : Polong
Blimbing : Moyo
Dhadap : Kecelung
Garut : Gremeng
Kopi : Blanggreng
Lamtoro :Jedhidhing
Lombok : Menik
Nongko : Babal
Nipah : Dongong
Pandhan : Pundhak
Pace : Serwenteh
Pete : Pendul
Kimpul : Pancal
Kluwih : Ontel
Jambe :Mayang
Gembili : Seneng

Pewayangan

Satriyo Lan Kesatriyane

Raden Werkudoro  : Jodhipati

Raden Abimanyu       : Plangkawati

Raden Anoman           : Kendhali Sodo

Raden Udowo             : Widorokandhang

Raden Suman              : Ploso Jenar

Raden Somba               : Parang Garudha

Raden Sentiyaki       : Lesanpura

Raden Sentiyoko     : Tambak Mas

Raden Sadewo           : Sawo Jajar

Raden Dursosono   : Banjar Jumput

Raden Aswotomo    : Sokolimo

Raden Gathutkoco : Pringgodani

Raden Irawan            : Yosoroto

Raden Joyojotro     : Madukoro

Raden Janoko            : Madukoro

Raden Karto Marmo : Tirto Tinalang

Raden Ontoseno      : Sapto Baruno

Raden Ontorejo      : Jangkar Bumi

Raden Nakulo           : Bumi Retawu

Raden Lesmono Mondro Kumoro  : Sarojo Binangun

 

<H2>Vertical Tabs</H2>

[Su_Tabs Vertical=”Yes”] [Su_Tab Title=”Kaweruh Boso Jowo”] [Table Id=2 /] [/Su_Tab] [Su_Tab Title=”Pewayangan”] [Table Id=3 /] [/Su_Tab] [Su_Tab Title=”Tab 3″] Tab 3 Content [/Su_Tab] [/Su_Tabs]